Den här sidan använder cookies för ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att använda sidan godkänner du detta. ×
Sydostlänken

Sydostlänken

Sydostlänken

Publicerad 27 jan, 2016

Sydostlänken svarar upp mot inriktningsplaneringen

Med anledning av regeringens uppdrag till Trafikverket att ta fram ett inriktningsunderlag för transportplaneringen och ny plan 2018-2029 har Sydostlänkenintressenterna tagit fram ett underlag och skrivelse som talar för att Sydostlänken genomförs. Sydostlänken svarar på ett unikt sätt upp mot många av de viktigaste angivna förutsättningarna som regeringen ställer.

Ett viktigt underlag är den undersökning av vilket behov och potential hos 13 större företag i regionen som finns för att använda godstransporter på Sydostlänken vid en utbyggnad. Samtliga företag ser att Sydostlänken fyller ett behov både för den egna koncernens transporter och för näringslivets utveckling i stort. Till detta kommer alla andra företags behov i och utanför regionen.

Undersökningen bifogas i sammanställning broschyr och Onepagers.

Vid möte med regionchefen för Trafikverket Syd den 10 november 2015 överlämnades skrivelsen med uppmaningen att järnvägsplanearbetet för Sydostlänken påbörjas snarast.

Läs skrivelsen här.