Den här sidan använder cookies för ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att använda sidan godkänner du detta. ×
Sydostlänken

Sydostlänken

Sydostlänken

Publicerad 21 maj, 2017

Sydostlänken prioriterad åtgärd i det Sydsvenska godstransportnätet

Sydsveriges sex regioner har utifrån gemensamma utgångspunkter redovisat de största satsningarna av betydelse för Sydsveriges utveckling. De insatser som bör göras i framför allt den nationella planen för transportinfrastrukturen redovisas för tre områden; interregional tillgänglighet, ett sammanknutet Sydsverige och konkurrensmässiga och hållbara godstransporter. Det senare området tar specifikt upp Sydostlänken. En utbyggnad av Sydostlänken ökar transportkapaciteten för gods på järnvägen och bidrar till klimatmålen.

Läs mer i foldern "Sydsvenska prioriteringar" på Regionsamverkan Sydsveriges webbplats.