Den här sidan använder cookies för ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att använda sidan godkänner du detta. ×
Sydostlänken

Sydostlänken

Sydostlänken

Publicerad 21 jun, 2017

Sydostlänkenintressenterna är beredda att finansiera en utbyggnad av Sydostlänken

I en avsiktsförklaring undertecknad i mars 2017 mellan Trafikverket och Region Blekinge, Region Kronoberg, Volvo Cars, Karlshamns Hamn, Älmhults kommun, Osby kommun, Olofströms kommun, Karlshamns kommun är avsikten att ett genomförande av Sydostlänken kan ske genom sam- och medfinansiering.

En järnvägsförbindelse mellan Älmhult och Blekinge Kustbana är så viktig för svensk basindustri och dess möjligheter att utvecklas att vi på detta sätt vill medverka till att det nu är hög tid att Sydostlänken kommer med i den nationella planen för transportinfrastrukturen. Volvo har nyligen gjort omfattande investeringar i Olofström där man tillverkar närmare 70 miljoner karosskomponenter med dagliga transporter på järnvägen till Torslanda, vidare till Gent i Belgien, till fabrikerna i Kina och inom kort den nya fabriken i USA. Den befintliga banan är i dåligt skick. Genom upprustning och utbyggnad av den felande länken till Blekinge kustbana uppstår dessutom helt nya transportmöjligheter. Det ökar redundansen för Volvo Cars och ger fler industrier nya möjligheter att transportera gods på järnväg. Karlshamns hamn har investerat i kombiterminal, spår och andra åtgärder för att möta upp efterfrågan på järnvägsgods och containertrafik. Med Sydostlänken öppnar sig en ny systemlösning för godstransporter på järnväg via hamnen i Karlshamn mot expansiva marknader i öst.

Den totala kostnaden för Sydostlänken har Trafikverket räknar upp från 2, 5 miljarder kronor i järnvägsutredningen till ca 2,8 miljarder kronor 2017. Volvo Cars och Karlshamns hamn är beredda att utifrån sina verksamheters behov och nytta svara för kostnader för del av ombyggnaden av godsbangården i Olofström respektive åtgärder i hamnen. Sydostlänken ger också möjligheter att förbättra viktiga pendlingsrelationer mellan orter i de tre regionerna. De investeringar i stationsåtgärder och två mötesspår som behövs för persontrafiken svarar regionerna och kommunerna för. Region Blekinge tar en aktiv roll i att undersöka förutsättningarna för EU-finansiering.